понедељак, 6. јун 2011.

Заштита животне средине

Стратешки циљ   “Природни ресурси се користе и штите у складу са принципима одрживог развоја
Приоритет   “Изграђени капацитети за мониторинг стања животне средине ”
  • Мера   “Увођење стандарда ЕУ у области заштите и очувања животне средине”
Приоритет   “Изграђена инфраструктура за одрживо управљање чврстим отпадом и отпадним водама”
  • Мера   “Успостављање система одрживог управљања чврстим отпадом”
  • Мера   “Успостављање система одрживог управљања отпадним водама”
Приоритет   “Успостављени системи за одржавање јавних површина и комуналне хигијене у Општини”
  • Мера   “Одржавање јавних површина у општини”
  • Мера   “Одржавање комуналне хигијене”

Нема коментара:

Постави коментар