четвртак, 21. април 2011.

Изградња коалиције: Баријере у стартовању/оснивању коалиције (3. део)

Честе су баријере у стартовању/оснивању коалиције и стога је значајно да се води рачуна о њима и да се предвиде пошто ће то диктирати процес рада на учвршћивању коалиције да би она била успешна. Ове баријере су:
 • Предрасуде. Организације су често врло осетљиве у вези дељења њиховог рада, циљне популације а посебно средстава. Део рада везан за оснивање коалиције је убеђивање одређеног броја организација да радећи заједно у суштини све оне имају користи и да боље реализују заједничке циљеве.
 • Лоша предисторија. Организације, појединци или заједница у целини могу да имају лоше искуство везано за заједнички рад у прошлости или је заједнички рад просто немогућ. Нова коалиција треба да се бори са овом предисторијом пре него што стварно почне да нешто ради.
 • Доминација «професионалаца» или неке друге елите. Сувише често, људи са дипломама, локални политичари, пословни лидери, и други су у журби да реше проблеме или да «помогну хендикепиранима», избегавајући да укључе људе које ће тангирати предложено решење као и друге чланове заједнице. Креирање атмосфере партиципације и држање на узди оних који верују да све знају је увек од посебног значаја приликом оснивања коалиције.
 • Лоше везе са заједницом. Први корак треба да буде успостављање, до тада непостојећих, веза између организација које се већ на неки начин баве проблемом  и заједнице у целини..
 • Минимални организациони капацитет. Можда је неопходно наћи координатора, једну или више особа или организација, који ће наћи начин да поделе задужења  за организовањем нових група или за организовањем првог састанка.
 • Финансијска средства. Тешкоће у налажењу финансијских средстава је уобичајено ограничење. Мање је уобичајена ситуација да присутна финансијска средства могу дабуду предуслов да  коалиција крене у погрешном правцу  или да се захтева брзо реаговање које неће бити ефективно. Нове коалиције морају да буду способне да обезбеде средства из разних извора и да воде рачуна о врсти средстава која траже и добијају.
 • Неуспеси у обезбеђењу и изградњи лидерства у коалицији. Коалиције захтевају веома специфичну врсту партнерског лидерства. Уколико та врста лидерства није расположива или се не може развити унутар коалиције њен опстанак је угрожен. У тим ситуацијама је нужно обезбедити спољњег фацилитатора и/или тренинг у партнерском лидерству да би се превазишао проблем.
 • Перципирани или стварни трошкови заједничког рада превазилазе користи многих чланова коалиције. Задатак овде може да буде да се нађе начин да се повећа добит/корист за појединце или организације у коалицији да би коалиција преживела.
Уколико схватамо потенцијалне баријере за формирањем коалиције у нашој заједници, можемо је планирати, и можемо да повећамо шансе за успех.

недеља, 10. април 2011.

Рурални развој и развој пољопривреде


Стратешки циљ   “Развијена сеоска средина привлачна за живот уз побољшање квалитета пољопривредне производње по стандардима ЕУ уз тренд раста прераде
Приоритет   “Изграђени механизми институционалног развоја села и пољопривреде”
Мера   “Формирање савета за развој села ”
 • Мера   “Унапређење координације активности за рурални развој и развој пољопривреде”
Приоритет   “Успостављен систем подизања квалитета и квантитета у примарној пољопривредној производњи и преради производа”
 • Мера   “Увођење стандарда квалитета ЕУ у области примарне пољопривредне производње и у преради”
 • Мера   “Развој брендова пољопривредних производа”
 • Мера   “Унапређење маркетинга пољопривредних производа”
Приоритет   “Успостављени механизми развоја сеоског туризма”
 • Мера   “Формирање кластера понуђача туристичког производа на селу”
 • Мера   “Едукација пољопривредника о значају и условима бављења сеоским туризмом”
 • Приоритет   “Успостављени системи за развој инфраструктуре на селу”
 • Мера   “Развој путне инфраструктуре на селу”
 • Мера   “Развој комуналне инфарструктуре на селу (водовод, канализација, струја, итд.)”
Приоритет   “Изграђен систем за повећање запослености”
 • Мера   “Развој менаџмента пољопривредних газдинстава”
 • Мера   “Едукација пољопривредника”
 • Мера   “Развој нових сервиса за пољопривреднике”
Приоритет   “Успостављен систем за јачање сеоског газдинства”
 • Мера   “Изградња система подршке развоју пољопривреде и села путем организационих, финансијских и стручних подстицаја”
 • Мера   “Унапређивање примарне пољопривредне производње”
 • Мера   “Унапређење стручног знања и организованости пољопривредника и пољоприврених стручњака ”
 • Мера   “Субвенционирање обнове пољопривредне механизације”