понедељак, 14. новембар 2011.

Евалуација компетенције учешће грађана у локалној самоуправи

Додајте натпис

Дефиниција компетенцијеРазуме односе које је потребно успоставити са сегментима заједнице; слуша ставове корисника услуга и организација како би научио како да унапреди политику и успешност рада; активно их укључује у релевантне процесе одлучивања; активно подстиче регистрацију гласача и излазак на гласање.

У процени наведене компетенције, позитивни показатељи су:
• интегрисано планирање финансија, кадрова, услуга;
• препуштање финансијске одговорности у извесној мери;
• јасно информисање о финансијама/подацима о резултатима рада;
• ажуриране процедуре.

У процени наведене компетенције, негативни показатељи су:
• нема осећања одговорности према локалном становништву;
• нема истраживања јавног мњења;
• изабрана лица нису видљива у својој заједници;
• људи нису одушевљени локалном политиком

Ниво компетенције (оцењивања):

НИВО I
НИВО II
НИВО III
• Нека изабрана лица су активна у неким областима.

• Не ангажује се истински у вези са укључивањем локалног становништва; консултације се сматрају начином информисања локалног становништва.

• Користе се само традиционалне методе, нпр. јавни састанци.
• Највише чланова је обучено и они активно представљају интересе локалног становништва.

• Има стратегију за подстицање укључивања локалног становништва; подстиче регистрацију гласача/излазак на гласање.

• Консултовање ad hoc али има и неких иновација; омогућена обука.
• Близак контакт власти и свих сегмената друштвене заједнице.

• Култура консултовања и подстицања на учешће, нарочито кад су у питању групе које је тешко досегнути; велика излазност на гласање.

• Користи се широк дијапазон техника, нарочито се подстиче учешће грађана у процесу одлучивању, нпр. кроз тела установљена у појединачним насељима.
Коришћени ресурси:
Приручник за јачање капацитета локалне самоуправе кроз програм развоја управљања, СКГО, Београд 2008.

Нема коментара:

Постави коментар