недеља, 13. новембар 2011.

Евалуација компетенције управљања средствима локалне самоуправе

Дефинисање компетенције Активно управља свим финансијским средствима, објектима и имовином како би се дошло до максималне користи, вредности за новац и ризика којим се може управљати; максимално повећава капацитете како би се постигла успешна примена политике и програма рада и одговорило на потребе корисника услуга и грађана; системи и процеси се користе на најбољи могући начин.

У процени наведене компетенције, позитивни показатељи су:
  • интегрисано планирање финансија, кадрова, услуга;
  • препуштање финансијске одговорности у извесној мери;
  • јасно информисање о финансијама/подацима о резултатима рада;
  • ажуриране процедуре.
У процени наведене компетенције, негативни показатељи су:
  • паника у вези са нивоом ресурса и дугова;
  • висок ниво трошкова по јединици, лоши показатељи упоредних трошкова;
  • приступ који полази од рачуноводства;
  • имовином се лоше управља.
Ниво компетенције (оцењивања):
НИВО I
НИВО II
НИВО III
Управљање буџетом у потпуности је централизовано.

• Буџетима се управља у складу са прописима.

• Локално становништво је информисано о буџету.

• Запослени немају ресурса да посао ураде како треба.
• Неке одговорности за буџет су на руководиоцима, а неке на тиму

сарадника које одреди руководилац

• Активно се управља локалним порезима, накнадама, наплатом дугова и имовином; остварује се известан додатни приход.

• Локално становништво се унапред консултује у вези са буџетом.
• Руководиоци/изабрана лица учествују у креирању буџета како би се адекватно одговорило на приоритете кад су у питању услуге; ефектно коришћење компјутерских система; примена најбољег начина рада у финансијском управљању.

• Активно се траже алтернативни извори

финансирања.

• Запослени и локално становништво активно утичу на буџетске приоритете.

Нема коментара:

Постави коментар