понедељак, 7. новембар 2011.

Евалуација компетенције управљање људима


Дефиниција компетенцијеЈасно вреднује запослене и изабрана лица; успоставља везаност за локалне власти, на интерном и екстерном нивоу; ефикасно управља запосленима како би обезбедио њихов лични допринос успешном остваривању визије, политике и програма рада.


У процени наведене компетенције, позитивни показатељи су:

  • писане информације и други преносиоци информација за запослене;
  • ефикасна стратегија обуке;
  • низак ниво боловања и одсуствовања са посла, као и добра радна дисциплина;
  • јасни механизми за признавање успеха појединаца и тима, као и за размену информација о доброј пракси.

У процени наведене компетенције, негативни показатељи су:

  • главни извор информација је незваничан;
  • запослени отворено критикују више руководство и организацију;
  • нездрава култура подела и окривљавања других;

Ниво компетенције (оцењивања):
НИВО I НИВО II НИВО III
Управа преузима ограничену одговорност, слаба стратегија која се тиче запослених.


Улоге и одговорности за запослене и изабрана лица нису јасно дефинисане.

Менаџери не сматрају управљање запосленима једном од важнијих ствари.

Планови за обуку углавном су само на папиру.

Овлашћења су централизована.
Управа успоставља поверење и ради користећи стратегију која се тиче запослених.


Улоге су јасно дефинисане и ослањају се на јаке стране појединаца.

Наглашава се тимски рад и подршка управе; запослени се редовно консултују; подстичу се унапређења.

Комплетно упознавање чланова, и обука која се заснива на компетенцијама и оцењивању свих запослених.
Управа мотивише на залагање и ентузијазам; стратегија која се тиче запослених има широку подршку и доводи до ефикасног запошљавања нових и задржавања запослених радника.


Клима сарадње и учења; добри радни односи између запослених и изабраних лица.

Добра комуникација и тимски рад; подстичу се иновације; славе се изузетни резултати.

Јака мотивација појединаца за лично унапређење; запослени осећају да су цењени.

Нема коментара:

Постави коментар