понедељак, 7. новембар 2011.

Евалуација компетенције комуникације локалне самоуправе


Дефиниција компетенцијеСлуша, подстиче повратно информисање и стално одржавање дијалога са запосленима, изабраним лицима и свим деловима друштвене заједнице; информише, убеђује и утиче, користећи различите канале на одговарајући начин; развија/користи мреже преко којих се врши комуникација; подстиче учешће друштвене заједнице.
У процени наведене компетенције, позитивни показатељи су:
• примери добре комуникације;
• стратегија комуникације у оквиру организације;
• коришћење широког спектра канала комуникације;
• механизми за успостављање веза са специфичним групама.

У процени наведене компетенције, негативни показатељи су:
• лоши односи са локалним медијима;
• комуникација се углавном користи да би се добиле похвале и умањиле критике;
• мало комуникације кад су у питању важне ствари.


Ниво компетенције (оцењивања):
НИВО I
НИВО II
НИВО III
• Даје неке информације о општини; није јасна комуникација када су у питању одговорности.


• Виши менаџери не знају шта заиста мисле запослени.

• Даје неке информације о појединим услугама, али добија мало повратних информација од корисника услуга.
• Даје широк дијапазон информација кроз неколико канала; одговорности су јасне.


• Интерна комуникација је адекватна; запослени и изабрана лица разумеју политику рада и приоритета.

• Информације о услугама/ расположивим члановима; добија повратне информације од корисника услуга.
• Комуникацији се даје стратешка важност, како интерно тако и екстерно; добро се управља временом испоруке, постављањем циљева и приступом.


• Виши запослени и изабрана лица виде се као добри комуникатори; доступни су обука и стручна знања; сви запослени су укључени.

• Предузимају се позитивни кораци како би се укључило локално становништво, посебна пажња се поклања групама које је тешко досегнути (нпр. мањине, млади).


Коришћени ресурси:
Приручник за јачање капацитета локалне самоуправе кроз програм развоја управљања, СКГО, Београд 2008.

Нема коментара:

Постави коментар