недеља, 13. новембар 2011.

Евалуација компетенције управљање људима локалне самоуправе


Дефинисање компетенцијеАктивно настоји да побољша економичност, ефикасност и ефектност пружања услуга на један уравнотежен начин тако да боље одговарају на потребе локалног становништва и организација друштвене заједнице; запослени имају овлашћења која им омогућавају да испуне своје одговорности и подстичу се да дају све од себе; консултују се локално становништво и организације.
У процени наведене компетенције, позитивни показатељи су:
  • јасан сет показатеља успешности рада, стандарди, постављени циљеви се користе како би се подстакло на већу успешност рада;
  • различити начин укључивања грађана;
  • оцењивање се користи да би се подстакло побољшање.
У процени наведене компетенције, негативни показатељи су:
  • показатељи успешности рада и постављени циљеви се ретко користе;
  • не узима се у обзир мишљење које локално становништво има о услугама;
  • широко задовољство постојећим стањем;
  • нема спољних партнерстава за пружање услуга.
Ниво компетенције (оцењивања):

НИВО I
НИВО II
НИВО III
Неки ad hoc покушаји да се побољша рад, али мало је показатеља и постављених циљева; уопштено гледано, задовољство са постојећим стањем.


• Запослени нису баш мотивисани.

• Мишљење корисника услуга има мало утицаја на пружање услуга.
Нека побољшања, али фокус је више на процесу него на исходу; извесна мера заједничког рада.


• Управља радом са дугорочним циљевима, показатељима, стандардима, постављеним циљевима.

• Добро управља буџетима.
Снажно настојање да се постигну високи стандарди пружања услуга, да се пронађе најбољи начин рада и направи упоређивање успешности рада.


• Информације о успешности рада су одмах доступне; добро управљање пројектом; добро коришћење компјутера; користи оцењивање како би дошао до побољшања.

• Приступ екстерне анализе -гледања ка грађанима, корисницима и потенцијалним корисницима; локално становништво је активно укључено.
Коришћени ресурси:
Приручник за јачање капацитета локалне самоуправе кроз програм развоја управљања, СКГО, Београд 2008.
NIVO KOMPETENCIJE

Нема коментара:

Постави коментар