уторак, 16. август 2011.

Визија Општине Смедеревска Паланка

Једна могућа визија општине Смедеревска Паланка је:

Смедеревска Паланка је локална самоуправа интегрисана у савремене европске токове (технолошке, културолошке, комуникацијске и правне) инфраструктурно, еколошки и пословно уређена средина, пуне запослености, развијеног предузетништва, са ефикасном локалном администрацијом и очуваном животном средином и очуваном културном традицијом.
Општина Смедеревска Паланка је економско и културно развијено чвориште Шумадијског, Подунавског и Браничевског округа и града Београда са изграђеним капацитетима за одрживи развој.
Ово је верзија публикована 2007. године. Још увек је актуелна али визија развоја општине заслужује да се о њој дискутије још. Свака сугестија је корисна.