уторак, 8. новембар 2011.

Евалуација компетенције иновација и промена локалне самоуправе

Дефинисање компетенције У стању је да мисли и ради ван постојећих параметара, не мирећи се са постојећим стањем и користећи прилике које му се нуде; прихвата промене и управља променама како би побољшали услуге.

У процени наведене компетенције, позитивни показатељи су:
  • сматра се центром најбољег начина рада и иновација;
  • нови приступи пружању услуга и раду у партнерству;
  • установљени су процеси који су подршка промени;
  • велики број запослених ангажован је на спровођењу промене.
У процени наведене компетенције, негативни показатељи су:
  • нема примера другачијег приступа или су малобројни;
  • креативност се сузбија;
  • мала је прихваћеност промене; брани се постојеће стање;
  • примери промена које нису опстале или су имале мало ефекта.
Ниво компетенције (оцењивања):
НИВО I
НИВО II
НИВО III
• Управа не види потребу за променом.

• Зна за нове облике локалне управе, партнерства, управљања услугама и пружања услуга.

• Покушава да планира и спроведе промене.
• Управа преноси запосленима и изабраним лицима да је потребна промена.

• Активно подстиче нов приступ; подстиче учење из других извора.

• Може да прикаже неколико практичних

примера иновација има неколико пилот-пројеката.
Управа показује личну флексибилност и спремност да се мења; позната је по иновацијама; тражи од људи да изнесу своје виђење будућности.

• Ефектни начини вредновања нових приступа, учења лекција и ширења доброг начина рада.

• Примери иновација и докази о учењу широко су препознатљиви.

Нема коментара:

Постави коментар