недеља, 10. април 2011.

Рурални развој и развој пољопривреде


Стратешки циљ   “Развијена сеоска средина привлачна за живот уз побољшање квалитета пољопривредне производње по стандардима ЕУ уз тренд раста прераде
Приоритет   “Изграђени механизми институционалног развоја села и пољопривреде”
Мера   “Формирање савета за развој села ”
 • Мера   “Унапређење координације активности за рурални развој и развој пољопривреде”
Приоритет   “Успостављен систем подизања квалитета и квантитета у примарној пољопривредној производњи и преради производа”
 • Мера   “Увођење стандарда квалитета ЕУ у области примарне пољопривредне производње и у преради”
 • Мера   “Развој брендова пољопривредних производа”
 • Мера   “Унапређење маркетинга пољопривредних производа”
Приоритет   “Успостављени механизми развоја сеоског туризма”
 • Мера   “Формирање кластера понуђача туристичког производа на селу”
 • Мера   “Едукација пољопривредника о значају и условима бављења сеоским туризмом”
 • Приоритет   “Успостављени системи за развој инфраструктуре на селу”
 • Мера   “Развој путне инфраструктуре на селу”
 • Мера   “Развој комуналне инфарструктуре на селу (водовод, канализација, струја, итд.)”
Приоритет   “Изграђен систем за повећање запослености”
 • Мера   “Развој менаџмента пољопривредних газдинстава”
 • Мера   “Едукација пољопривредника”
 • Мера   “Развој нових сервиса за пољопривреднике”
Приоритет   “Успостављен систем за јачање сеоског газдинства”
 • Мера   “Изградња система подршке развоју пољопривреде и села путем организационих, финансијских и стручних подстицаја”
 • Мера   “Унапређивање примарне пољопривредне производње”
 • Мера   “Унапређење стручног знања и организованости пољопривредника и пољоприврених стручњака ”
 • Мера   “Субвенционирање обнове пољопривредне механизације”
 

Нема коментара:

Постави коментар