понедељак, 28. март 2011.

Људски ресурси

Стратешки циљ   “Високо прилагодљиви и конкурентни људски ресурси у функцији повећања запослености и раста друштвеног производа
Приоритет   “Изграђен институционални оквир на нивоу Општине ради стимулисања запошљавања и развоја људских ресурса”
  • Мера   “Изградња капацитета Општине за развој људских ресурса”
  • Мера   “Стварање општинског Фонда за подстицање развоја људских ресурса”
Приоритет   “Изграђена подршка активним мерама запошљавања уз поштовање принципа једнаких услова за све приликом запошљавања”
  • Мера   “Подршка запошљавању посебно осетљивим друштвеним групама (лица са хендикепом, самохрани родитељи, избегла и расељена лица)”
  • Мера   “Формирање општинског центра за радну орјентацију”
Приоритет   “Промовисан и успостављен механизам доживотног учења – програми обуке за развој и унапређење знања и вештина незапослених, запослених и послодаваца”
  • Мера   “Промоција и стимулисање доживотног учења у оквиру предузећа”
  • Мера   “Организовање Фестивала образовања одраслих општине Смедеревска Паланка”
  • Мера   “Имплементација обуке уз стицање радног искуства”
  • Мера   “Обука менаџемента у МСП, јавним предузећима и установама”
Приоритет   “Успостављен систем развоја предузетничких вештина и талената младих”
  • Мера   “Развој предузетничких вештина и талената код младих”

Нема коментара:

Постави коментар