среда, 23. март 2011.

Комунална инфраструктура

Област “Комунална инфраструктура”
Стратешки циљ “Развијени одрживи инфраструктурни системи везани за геостратешки положај који задовољавају потребе одрживог привредног и друштвеног развоја уз заштиту и унапређење животне средине”
Приоритет “Развијена комунална инфраструктура у Општини”
 • Мера “Изградња капацитета Општине за развој и одржавање комуналне инфраструктуре”
 • Мера “Реконструкција и изградња путне инфраструктуре у Општини”
 • Мера “Повећање квалитета и безбедности на регионалним и локалним путевима”
 • Мера “Реконструкција и изградња канализационе мреже за отпадне и атмосферске воде”
 • Мера “Повезивање са аутопутем”
 • Мера “Реконструисање и изградња мреже за снабдевање електричном енергијом”
 • Мера “Изградња мреже за снабдевање гасом привреде и домаћинстава”
 • Мера “Реконструкција/изградња телекомуникационе мреже са напредним сервисима информацино-комуникационих технологија (интернет, VoIP, итд.) у Општини”
 • Мера “Увођење система енергетске ефикасности у јавним и приватним објектима”
Приоритет “Развијена регионална и међурегионална повезаност инфраструктурних објеката”
 • Мера “Формирања међурегионалне партнерске групе за координисање регионалне и међурегионалне повезаности инфраструктурних објеката”
 • Мера “Израда Мастер плана регионалне и међурегионалне повезаности инфраструктурних објеката”
Приоритет “Развијен систем за снабдевање водом и за одбрану од поплава”
 • Мера “Унапређење квалитета и кванитета пијаће воде”
 • Мера “Изградња/реконструкција примарне и секундарне дистрибутивне мреже за снабдевање водом”
 • Мера “Изградња система за заштиту од поплава и система за наводњавање обрадивих површина”
 • Мера “Квалитетније пружање саобраћајних, телекомуникационих и поштанских услуга”
 • Мера “Унапређење нивоа и квалитета становања по стандардима хуманог становања и обезбеђивање пратећег пословног простора”

1 коментар: