субота, 26. март 2011.

Економски развој и развој малих и средњих предузећа и предузетника (МСПП)

Стратешки циљ   Конкурентна и извозно орјентисана привреда заснована на иновацијама
Приоритет   “Ствoрени услови за одрживи развој привреде Општине”
 • Мера   “Изградње капацитета Општине за унапређење подршке развоју МСП и предузетницима”
 • Мера   “Едукација предузетника и запослених”
 • Мера   “Развој привредне инфраструктуре”
 • Мера   “Унапређење сектора пословних и финансијских услуга”
 • Мера   “Подстицање инвестиција”
Приоритет   “Унапређена привредне базе Општине”
 • Мера   “Развој иновација и увођење нових технологија”
 • Мера   “Финализација процеса реструктурирања привреде општине (завршетак приватизације)”
 • Мера   “Подстицање развоја прерађивачких капацитета”
 • Мера   “Подстицање извозно орјентисане производње”
Приоритет   “Функционално и ефикасно повезани привредни и друштвени субјекати”
 • Мера   “Израда страгије за развој малих и средњих предузећам и предузетништва (МСПП)”
 • Мера   “Формирање кластера на нивоу општине и региона”
Приоритет   “Развијени брендови и сачувана одрживост конкурентске предности”
 • Мера   “Идентификовање и развој локалних брендова”
 • Мера   “Промоција привреде општине”
 • Мера   “Стандардизација производних поступака (усаглашавање са стандардима ЕУ)”
 • Мера   “Специјализација производње”
  

Нема коментара:

Постави коментар