четвртак, 24. март 2011.

Просторно и урбанистичко планирање

Стратешки циљ   “Развијен систем за просторно и урбанистичко планирање са ажурним подацима о променама у простору
Приоритет   “Развиjен систем за просторно планирање”
  • Мера   “Развој информационог система за просторно планирање општине”
  • Мера   “Израда/ревизија општинског просторног плана”
  • Мера   “Подизање свести јавности о значају система просторног планирања и њиховог доприноса изради просторних планова ”
Приоритет   “Изграђена нормативна регулатива за просторно и урбанистичко планирање”
  • Мера   “Иницирање израде и усклађивања регулативе у области инфраструктуре и просторног планирања”
  • Мера   “Подизање свести јавности о значају новоуспостављене регулативе којом се унапређује просторно и урбанистичко планирање”
 

Нема коментара:

Постави коментар