понедељак, 28. март 2011.

Изградња коалиције: Зашто стартовати/основати коалицију (и зашто то може да буде тешко)? (2. део)

Постоји низ разлога зашто развој коалиције може да буде добра идеја. Уопштено говорећи она може да концентрише фокус интересовања заједнице на партикуларне проблеме, да креира алијансу људи и организација који уобичајено не раде заједно и да одржава пажњу заједнице на проблем константно.
Конзистентност може да буде посебно значајна у обраћању на неко питање значајно за заједницу, посебно када постоји скуп организација или појединаца који раде на њему. Уколико се њихови приступи значајно разликују и уколико они не сарађују и не координирају активности то може да доведе до хаотичне ситуације где је мало тога урађено. С друге стране уколико они могу да раде заједно и уколико се сложе о заједничком циљу постоји већа вероватноћа да постигну напредак.
Неки од специфичних разлога за формирање коалиције могу да укључе :
  • Да би се почело са решавањем ургентних проблема.
  • Да оснажи елементе заједнице – или заједницу у целини- да узме контролу над сопственом будућношћу. Ово може да значи наглашавање места младих у заједници, или наглашавање модела развоја заједнице у светлу глобализације и коришћења ресурса заједнице.
  • Да се стварно набаве и обезбеде сервиси. Коалиција може да се формира-  или у целини  одмах или у дужем временском периоду - са задатком  да се пројектују, прибаве средства, за и/или  да се изврше неопходне интервенције у заједници. 
  • Да се успоставе ефективнија и ефикаснија реализација програма и да се елеминишу непотребна  дуплирања напора. Укључивање свих играча  у решавање партикуларних проблема може да резултира у кохерентнијим и схватљивијим интервенцијама. Избегавајући дуплирање напора организације могу да поделе одговорности на начин који омогућава учешће већег броја заинтересованих у програме и да омогуће већи број сервиса
Када се дискутује дуплирање непотребних напора. «Непотребан» је кључна реч. У већини случајева већина организација обезбеђује сличне сервисе истој популацији  са способношћу задовољавања потреба које су веће од стварних. Значајно је идентификовати ситуације у којима унифицирани приступ на одређени начин може да повећа или унапреди сервисе који су тренутно доступни.
  • Да би се извршила концентрација ресурса. Скуп организација и појединаца заједно има ресурсе којима може да се реализује задатак који нико од њих не може сам да реши. Уопштено говорећи људи и организације се удружују у коалиције да би обавили послове које нико не може да уради сам.
  • Да би се унапредила комуникација између група и да би се раскинуло са стереотипима. Обезбеђујући да се заједно нађу групе и појединци из различитих сектора заједнице може да креира алијансу где је раније мало било заједничких контаката. Заједнички рад на решавању истог проблема помаже људима да се премосте баријере и предрасуде и да науче да верују једни другима.
  • Да би се ревитализовала мудрост и енергија чланова групе који покушавају превише тога да ураде сами. Коалиција може да помогне да се пружи подршка напорима на решавању неког проблема. За људе који превише дуго  раде у вакуму, сами, помоћ других може да буде невероватан извор нове енергије и наде.
  • Да би се планирале и стартовале иницијативе које обухватају целу заједницу за низ питања од интереса.
  • Да би се развила и искористила политичка подршка за добијање сервиса и других користи за заједницу. Уједињена коалиција може да врши јавно заговарање за своје циљеве знатно успешније него различите групе  или појединци сами. Као додатак треба истаћи да широка коалиција може да успешно изврши политички притисак  из свих сектора заједнице и да обезбеди велику политичку моћ.
  • Да би се стартовала дугорочна, перманентна социјална промена. Стварна промена се најчешће дешава кроз одређени период времена у току којег људи стичу поверење, деле идеје, и превазилазе предрасуде везане за потребе заједнице. Коалиција са својом структуром сарадње  између различитих група или појединаца и са њиховим фокусом за решавање проблема може да олакша а понекада и да убрза процес промена у заједници. 
 Следи: Баријере у стартовању/оснивању коалиције

Нема коментара:

Постави коментар