субота, 26. март 2011.

Изградња коалиције: Стартовање/изградња коалиције: Шта је коалиција? (1. део)

Многе локалне самоуправе су у озбиљним проблемима и јавља се потреба за обједињавањем напора свих чланова заједнице да би се проблеми отклонили. Постојеће институције и политичке структуре су без капацитета да нагомилане проблеме решавају јер у противном проблеми у функционисању локалних самоуправа не би ни постојали. Низом блог прилога објаснићу неке технике изградње коалиције за развој локалне заједнице. 
Шта је коалиција? 
Наједноставније речено коалиција је група људи и/или организација са заједничким интересима који су се сложили да раде заједно у циљу постизања заједничког циља. Циљ може да буде налажење средстава за реализацију специфичних потреба или да буде широко дефинисан као перманентно унапређење укупног квалитета живота за већину становника у заједници. Појединци и организације укључене у коалицију могу да буду блиских области интересовања или могу да укључе представнике скоро сваког сегмента заједнице, зависно од проблема. 
Коалиције могу да изгубе своја својства повезивања чланова после реализације специфичних циљева за кратко време и да се угасе. Коалиције такође могу да постану организације по себи са управним структурама, специфичним одговорностима за заједницу, фондовима и сталношћу деловања. Оне могу да се формирају на нивоу дела локалне заједнице, региона или државе. Без обзира на величину и структуру оне постоје да би креирале и/или подржале напоре да се достигне скуп циљева.
Циљеви коалиције варирају као и саме коалиције али често садрже један или више следећих елемената:
Утицај на јавне послове, најчешће око специфичног питања
Промена понашања људи (смањење пушења или употребе дроге, на пример) 
Изградња здраве заједнице. Овај термин се корисити двојако: физичко здравље заједнице (који може, али не мора да укључује медицинско и превентивно деловање на очување здравља становништва, већ и бригу о човековој средини, планирање развоја заједнице, услове становања, злоупотреба дрога, и друге факторе) као и социјално и психолошко здравље (укључујући различитости, образовање, културу и уметност, превенцију насиља, развој младих, запошљавање, економски развој, ментално здравље и друге сервисе грађанима, итд.).

Следи: Зашто стартовати/основати коалицију (и зашто то може да буде тешко)?

Нема коментара:

Постави коментар