понедељак, 21. март 2011.

21. март, Светски дан шума

Светски дан шума слави се већ 37 година, као подсетник друштву на значај шума, апострофирајући бројне користи које имамо од шуме.
Идеја о Светском дану шума, рођена је на 23. седници Генералне скупштине Европске пољопривредне конфедерације 1971. године. Касније, исте године, Организација УН за храну и пољопривреду (ФАО), подржала је идеју, верујући да би такав догађај допринео повећању свести о значају шума и сагласила се са годишњим обележавањем у целом свету.
Изабран је 21. март, као дан јесење равнодневнице на јужној, односно пролећне на северној хемисфери, као дан прославе и обележавања три кључна аспекта шумарства: заштите, производње и рекреације.
Шума није само обична скупина дрвећа, већ сложена биогеоценоза шумског дрвећа, које међусобно утиче једно на друго и на средину у којој се налазе, те заједно са осталим биљним и животињским светом који је окружује формира сложени екосистем који зовемо шумом. У шуми, у међусобној корелацији живе готово све биљне и животињске врсте, а у шумском земљишту се налазе бројни варијетети бескичмењака, бактерија и гљива које имају есенцијалну улогу у кружењу материја у земљишту, шуми и природи у целини.
Ресурси: 

3 коментара: