уторак, 24. мај 2011.

Смањење сиромаштва

Стратешки циљ   “Елиминисaнo екстремно сиромаштвo и незапошљеност уз социјално интегрисане угрожене социјалне групе
Приоритет   “Изграђени капацитети за смањење сиромаштва у Општини”
  • Мера   “Формирање савета Општине за смањење сиромаштва”
  • Мера   “Израда стратешког и акционог плана за смањење сиромаштва у Општини”
Приоритет   “Изграђен систем за смањивање постојеће високе незапослености”
  • Мера   “Финансијска и нефинансијска помоћ директним инвестицијама које повећавају запошљеност, стимулишу предузетништво и доводе до унапређења климе за отпочињање послова”
  • Мера   “Мере активне политике Општине у циљу стимулисања запошљавања незапослених лица”
 
 

Нема коментара:

Постави коментар